Hiort il beag Hiort il Hiort Quiz Hiort Digh-beatha Hiort Agallamh Hiort Suidheachadh

Cead-aonta

Iùl beag Hiort


Tha e an aghaidh an lagha lethbhreac a dhèanamh on làraich-lìn seo de ìomhaigh, dealbh no teacsa le Urras Nàiseanta na h-Alba no gun bhuidheachas a thoirt airson a leithid sin a dhèanamh agus dh’fhaodadh peanas a bhith ann leithid càin, prìosan no smachd-bhann catharra.

’S e buidheann carthannais (Àir. SC 007410) a th’ ann an Urras Nàiseanta na h-Alba agus tha e gu tur an urra ri cìsean ballrachd, tìodhlacan agus dìleaban airson taic.

© Urras Nàiseanta na h-Àlba


 
     
Cead-aonta | Buidheachas | Wee St Kilda Guide | © Urras Nàiseanta na h-Àlba