Tha thu an seo: Hiort An-diugh > Coinnich an luchd-obrach


Coinnich an luchd-obrach  

Paul Sharman – Neach-raoin Hiort

Thisich mi ag obair mar thuathanach grraidh aig ghdarras ionadail. Seach gun robh obair ghorm tarraingeach dhomh, chaidh mi an ss ann an riaghladh dthcha. An didh corra dhreuchd ritheil aig Urras Niseanta Shasainn is na Cuimrigh agus Pirce Niseanta Dartmoor, chuir mi seachad aona bliadhna deug nam Neach-gleidhidh airson Oighreachd Killerton an Urrais Niseanta ann an Devon; b e seo dachaigh shinnsireil teaghlach Dyke-Acland. Nuair a dhfhg mi an t-Urras Niseanta ann an 2000, chuir mi romham feabhas a thoirt air ige nach robh tairbheach agus chaidh mi dhan oilthigh! Cheumnaich mi aig re Ollamh ann an Cruinn-elas Daonna ann an 2008. B e eag-elas cultarail seallaidhean-tre Bhreatainn am promh chuspair a bh agam. Fhuair mi cuideachd BA ann an Cultar, rainneachd agus Seallaidhean-tre Cultarail agus Ceum Maighstir ann an Glidhteachas Sheallaidhean-tre Cultarail. On uair sin bha mi nam raidiche gerr-ine ann an colaistean iteachais ann an Devon agus Somerset.

Tha idh agam cha mhr sa h-uile cil a bhuineas dhan dthaich gu ruige a bhith a cluich cel folk agus ag innse sgeulachdan. Bha mi fi s uair no dh aig muir ann an currach agus bidh mi tric a coiseachd nam beann agus a falbh air baidhsagail. Thug mo smuaintean agus mo shiubhal mi, chan ann a-mhin dha na Stitean Aonaichte agus dhan Roinn Erpa ach, cuideachd, a bheanntan Ladakh, talamh rd, tlth Chameroon agus Fsach Sahara.

Mar neach-taic san 19mh linn, thug Thomas Dyke-Acland taic dhan taigh-cmhnaidh do luchd-obrach a chleachd a bhith agam dreach mar a rinn e dha na Hiortaich nuair a bha e be. Mar neach a tha air tighinn s r dha na h-eileanan, tha mi a leantainn a cheumannan Devon.

Craig Stanford – Arc-eòlaiche

Born and raised in the American South to a Scottish mum and an American dad, I have lived in Scotland for nearly my entire adult life. My undergraduate was jointly Archaeology and History at the University of Aberdeen, and my MLitt was at the University of Glasgow in Material Culture and Artefact Studies. In between degrees I worked as a guide at Urquhart Castle on Loch Ness and at Cape Henry Lighthouse in Virginia, where I got the hang of interpreting complex sites for the public. After my degree at Glasgow I worked as a post-excavation specialist for an important Viking Age Orcadian excavation, then for a small but active commercial archaeology company based in Southwest Scotland.

Archaeologically my interests have long been in the Early Medieval, especially the Viking Age in Scotland and the North Atlantic. However my travels around Scotland, especially to places like Culross and Culzean, have sparked my interest in the Late Medieval and Post medieval periods. Living on Hirta for 20 weeks out of the year is an excellent opportunity expand on my experience and really get to know all of the facets of this island and its archaeology!


Craig Stanford

© Urras Nàiseanta na h-Alba