Tha thu an seo: Àm a dh’fhalbh


Hiort - Àm a dh’fhalbh

 Tràth ann an Eachdraidh
  Dòigh-beatha
  Toradh na Talmhainn
  Eunachd
  Conaltradh
  Creideamh agus Dualchas
  Am Baile
  Na Bliadhnaichean mu dheireadh
  Fàsachadh

Tha ùidh air a bhith aig daoine ann an eachdraidh muinntir Hiort agus an dòigh-beatha aca o chionn iomadh bliadhna. Chaidh mòran leabhraichean is artaigilean a sgrìobhadh mun dèidhinn. Seall ri clàr nan leabhraichean ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh mun deidhinn.

Tràth ann an Eachdraidh
Tuineachadh Ro-eachdraidheil agus Lochlannach

Dòigh-beatha
Riaghladh nan daoine

Toradh na Talmhainn
Riaghladh Àiteachais

Eunachd
A’ glacadh eòin-mhara airson am bìdhe

Conaltradh
Ann a’ Hiort agus ris an t-saoghal mhòr

Creideamh agus Dualchas
An eaglais, an sgoil, an t-aodach agus an cànan

Am Baile
Taighean agus toglaichean eile

Na bliadhnaichean mu dheireadh
An crochadh barrachd air an t-saoghal mhòr

Fàsachadh
An eaconamaidh a’ dol à bith


A’ roinn nam fulmairean
Dealbh: Cruinneachadh George Washington Wilson, Oilthigh Obar Dheathain


Hiortaich sa Bhaile
Dealbh: Cruinneachadh George Washington Wilson, Oilthigh Obar Dheathain

© Urras Nàiseanta na h-Alba