Tha thu an seo: Lorg


Lorg

Dìreach taip faclan no abairtean, le beàrnan eatorra, san raon gu h-ìseal. Bidh liosta air duilleag an toraidh dhe na sgrìobhainnean sa bheil na faclan luirg agad. Brùth air tiotal gin sam bith dhe na sgrìobhainnean ach am faic thu an duilleag a thagh thu.

Cuir do cheist a-steach gu h-ìseal:  


© Urras Nàiseanta na h-Alba