Tha thu an seo: Cuairtean DhealbhannanCuairtean Dhealbhannan

Cuairtean dhe na Seallaidhean
Mapaichean & Cuairtean


  Cuairt Sheallaidhean Get QuickTime Free Player

Brùth air an ìomhaigh gu h-ìseal airson dealbh Quick Time de sheallaidhean Hiort.

  Panoramic Tour of St Kilda

Mapaichean agus Cuairtean

Faigh a-mach mu chumadh nan eilean iongantach seo agus mu na h-eòin. Brùth air na cuairtean gu h-ìseal agus chì thu dealbhannan is tuairisgeul air mòran dhe na h-àitichean air a bheil iomradh air an làraich seo.

Boreray

(Ann am Beurla)

Soay
Hirta

 

 

 

 
 

 

Mapaichean: Chris Smith
© Urras Nàiseanta na h-Alba
Village Bay - Close-up
Dun