Tha thu an seo: Àm a dh’fhalbh
> Toradh na Talmhainn


Toradh na Talmhainn

Bha am màl ga phàigheadh le eòrna, coirce, iasg, toradh a’ chruidh is nan caorach agus, gu h-àraidh, toradh nan eòin-mhara. Bha am fearann air a roinn ann an imirean, modh a bha bitheanta ann an sgìrean eile ann an Alba. Bha imirean gach neach-gabhaltais sgapte thar an talamh àitich, agus bha na h-imirean gan toirt seachad às ùr do dhaoine gach bliadhna. An dèidh ath-leasachaidhean ann an àiteachas sna 1830an, fhuair gach neach gabhaltais pìos fearainn dha fhèin agus thog e taigh air.


A’ lomadh chaorach airson na clòimhe ann an 1927
Dealbh: A.M.Cockburn

A’ bleoghann chaorach sa Ghleann Mhòr
Dealbh: Norman Heathcote

 

 

© Urras Nàiseanta na h-Alba