Tha thu an seo: Leabhar nan AoigheanLeabhar Aoighean Hiort

Tha sinn an dòchas gun do chòrd an làrach ribh. Cuidich sinn gus an làrach a dhèanamh nas fheàrr le bhith a’ toirt do bheachd dhuinn agus a’ moladh ciamar a bhiodh e na b’ fheàrr.

Not: Cha nochd do bheachd sa bhad. Feumaidh sgrùdaire sùil agus ùghdarras a thoirt air beachdan mus nochd iad, agus ’s dòcha an deasachadh.

  

 

Duilleag 1 à 1<<<1>>>
 
Duilleag uabhasach inntinneach. Nuair a bha mise òg, chunnaic mi prògram air an telebhisein mu dheidhinn eachdraidh na h-Alba agus bha Hiort ann cuideachd. 'S toigh leam a bhith a' leughadh mu dheidhinn...tapadh leibh gu leòr!
Raibeart Ó Faoláin, Toronto, Canada
02 March 2008

Tha seo glè inntineach. Chord e ruim gu leor.
Claire, Dùn Phrìs
31 January 2006

Tha an larach seo uamhasach math ach tha e na ioghnadh dhomh gu bheil na duilleagan fhein air an ainmeachadh ann am Beurla - m.e. "frame10"
Iain, Inbhir Theorsa
26 November 2004

Loma lan fiosrachaidh feumail. Feumaidh mi uine a bharrachd a thoirt a' lorg beagan mun doigh a bhiodh na fir a' breith air na h-eoin.
Aggie, Nis
11 August 2004

Tha an làrach seo a' còrdadh rium glan. Tha tòrr fiosrachaidh ann le dealbhan math agus sgeulachdan inntinneach. 'S e an rud as cudthromaiche gur anns a' Ghàidhlig a tha e.
Dàibhidh Ceannadach, Sabhal Mòr Ostaig
08 May 2004

S math an làrach-lìn seo fhaicinn anns a'Ghàidhlig. Bu toigh leam dol do Hiort uaireannan...! Bidh mi a'leughadh mòran mu dheidhinn eachdraidh nan eileanan.
Mòran taing do na daoine a rinn an làrach-lìn seo!
Mona, Ghearmailt
21 December 2003

Tapadh leibh airson làrach seo. Tha e glè inntinneach is fiosrachail. 10/10
Brian Ó hEadhra, Inbhir Nis
04 September 2003

Làrach fìor mhath. Inntinneach agus feumail.
Catriona, Alba
28 August 2003

 
Duilleag 1 à 1<<<1>>>