Tha thu an seo: A’ tadhal air Hiort > Bàtaichean cùmhnant


Luchd nam Bàtaichean Cùmhnant

Tha an liosta gu h-ìosal airson fiosrachadh a-mhàin. S e dleastanas dhaoine a tha airson tadhal air na h-eileanan tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn mu na seirbheisean a tha na companaidhean a tabhann. Cha bhi uallach sam bith air an Urras airson na seirbheis a gheibh thu.

Ma tha thu am beachd turas a ghabhail, leugh an earrann Comhairle do Luchd-tadhail.

Boats for Day Trips

Go to St Kilda from Skye
Kenneth Mackinnon
10 Kilmuir
Dunvegan
Isle of Skye
IV55 8GU
Tel: +44 (0)77899 14144
E-mail: enquiries@gotostkilda.co.uk
Website: http://www.gotostkilda.co.uk

Kilda Cruises
Angus Campbell
4 Plockropool
Isle of Harris
HS3 3EB
Tel: +44 (0)1859 502060
Mob: +44 (0)7760 281804
E-mail: angus@kildacruises.co.uk
Website: www.kildacruises.co.uk

Seatrek
16 Uigen
Uig
Isle of Lewis
HS2 9HX
Tel: +44 (0)1851 672469
E-mail: bookings@seatrek.co.uk
Website: http://www.seatrek.co.uk

Sea Harris
East Tarbert
Tarbert
Isle of Harris
HS3 3DB
Tel: +44 (0)1859 502007
Email: seumas@seaharris.com
Website: http://www.seaharris.com

Boats for Longer Trips

Cruise Ecosse Ltd
48ft Sailing Yacht.
Base: Tobermory Marina
7 berths
Tel: +44 (0)7827 908356
Website: http://www.cruise-ecosse.co.uk

Island Cruising
1 Erista,
Uig, Isle of Lewis,
HS2 9JG, UK
Tel: +44 (0)1851 672381,
Mobile: +44 (0)7787 115072
Email: info@island-cruising.com
Website: http://www.island-cruising.com

Isle of Skye Yachts
Charmian Entwistle
Director
Isle of Skye Yachts, The Boatyard
Ardvasar
ISLE OF SKYE
IV45 8RS
Tel: +44 (0)1471 844216
Fax: +44 (0)1471 844387
Email: enquiries@isleofskyeyachts.co.uk
Website: http://www.skyeyachts.co.uk

New Horizon Sailing
Troon Yacht Haven
The Harbour
Troon
Ayrshire
KA10 6DJ, UK
Tel: +44 (0)7770 303613
Email: info@newhorizonsailing.com
Website: http://www.newhorizonsailing.com

Northern Light Charters
Achnacraig, Achindarroch,
Duror of Appin, Argyll,
PA38 4BS, UK
Tel: +44 (0)1631 740595, or +44 (0)1599 555723
Email: info@northernlight-uk.com
Website: http://www.northernlight-uk.com

Sails and Summits Limited
2/1 6 Gryffe Street
Glasgow
G44 4BD
Mobile: +44 (0)7941 276 186
Email: sue@sailsandsummits.co.uk
Website: http://www.sailsandsummits.co.uk

© Urras Nàiseanta na h-Alba